תיווך ש. שחר בעפולה

המשרד נמצא בשפרינצק 1 עפולה. פתוח ימי ראשון עד חמשי משמונה וחצי עד אחד ומארבע עד שבע וחצי, יום שישי משמונה וחצי עד אחד וחצי. טלפון 0522535593.

You may also like...